Các cửa hàng Gunich:

73Bis Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, Tp. HCM