Chính Sách Thanh Toán

1.Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại các cửa hàng.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản :

TÊN TK: Công ty cổ phần GUNICHE VIỆT NAM
� SỐ TK: 0071001161902 
� Ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh Hàm Nghi

� Nội dung: Thanh toán mua hàng ngày…+họ tên + sdt + tên FB 
� Khách hàng chọn hình thức: Chuyển nhanh hoặc Giao dịch ngay để Gunich có thể nhận được sớm và đơn hàng được chuyển đi liền.   

==> Khách hàng sau khi chuyển khoản chụp lại giao dịch giúp Gunich để chốt đơn và không bị nhầm lẫn đơn hàng.

 

Giỏ hàng của bạn