𝐌𝐢ễ𝐧 𝐩𝐡í 𝐯ậ𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲ể𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐪𝐮ố𝐜 - 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐟𝐟 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝟒𝟎% 𝟎𝟕.𝟎𝟕-𝟏𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟏

Chính sách đổi hàng

Hàng đã mua, Gunich không nhận trả, chỉ đổi lại khi đáp ứng những điều kiện sau:

1. Điều kiện đổi hàng:

- Đổi hàng trong vòng 48h kể từ khi nhận sản phẩm.

- Không áp dụng cho hàng sale.

- Hàng đổi còn nguyên tem, nhãn mác.

2. Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi 

- Áp dụng đổi 1 lần/hóa đơn.

- Khách có thể đổi sản phẩm như sau:

   + Sản phẩm cao hơn hoặc ngang giá, nếu sản phẩm đổi có giá trị cao hơn sản phẩm đã mua, Khách hàng vui lòng thanh toán bù thêm phần tiền chênh lệch.

   + Không đổi sang sản phẩm có giá thấp hơn.

   + Trường hợp sản phẩm khách muốn đổi đã hết thì sẽ đổi sang sản phẩm khác.

   + Gunich chỉ chấp nhận đổi sản phẩm theo hình thức 1:1. Không áp dụng khi khách muốn dùng 1 sản phẩm giá cao để đổi 2 sản phẩm giá thấp.

- Địa điểm đổi sản phẩm: Khách hàng có thể mang hàng trực tiếp đến văn phòng/ cửa hàng của chúng tôi hoặc chuyển qua đường bưu điện và Gunich sẽ gửi lại sản phẩm Khách hàng muốn đổi (Khách hàng trả tiền vận chuyển 2 chiều).

Trong trường hợp Quý Khách hàng có ý kiến đóng góp/khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ đường dây chăm sóc khách hàng của chúng tôi.